Utylizacja dokumentów księgowych

Wkładanie dokumentu do niszczarkiJedną ze specjalności naszej firmy Forest jest utylizacja dokumentów księgowych zgodnie z normami tajności zapewniającymi prawidłowy przebieg procesu. Odpowiadamy za niszczenie zarówno ksiąg podatkowych i sprawozdań finansowych, jak i pozostałych dokumentów zawierających poufne informacje o pracownikach oraz działaniach zarządu firmy.

Z oczywistych względów usługę utylizacji dokumentów księgowych dedykujemy przede wszystkim przedsiębiorcom – tym bardziej że jest ona jednym z ważniejszych obowiązków każdego właściciela firmy, tuż po przechowywaniu dokumentacji w biurze przez okres, który precyzyjnie został określony w zakresie ordynacji podatkowej.

 

Co zrobić z przedawnionymi dokumentami księgowymi?

Nasza firma pomaga w utylizacji akt księgowych, których terminowość uległa przedawnieniu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz nawiązania współpracy – zarówno w formie jednorazowego, jak i cyklicznego zlecenia. Informujemy, że od niedawna posiadamy także doskonałą ofertę dla firm, które zabraniają wydawania dokumentów poza siedzibę działalności. Mowa o mobilnym niszczeniu dokumentów, możliwym do wykonania także na oczach Klienta.

Podejmujemy się niszczenia:

  • ksiąg rachunkowych;
  • kart wynagrodzeń pracowników;
  • dowodów księgowych związanych ze sprzedażą detaliczną;
  • dokumentów księgowych dotyczących środków trwałych w budowie;
  • dokumentów inwentaryzacyjnych;
  • dokumentów dotyczących rękojmi lub reklamacji.

Zapraszamy do skorzystania z usług profesjonalnej utylizacji dokumentów księgowych!