Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i akt

Pocięte na kawałki dokumentyDysponujemy odpowiednim sprzętem technicznym oraz specjalistyczną wiedzą do tego, aby oferować naszym Klientom usługi z zakresu niszczenia dokumentacji niearchiwalnej i akt – konieczność wykonywania tych czynności wynika z przepisów obowiązującego prawa oraz charakteru funkcjonowania obiegu dokumentów w obrocie gospodarczym. Oznacza to, że wszystkie zbędne i przestarzałe dokumenty można utylizować, wybierając usługę bezpiecznego niszczenia dokumentacji świadczona przez naszą firmę.

Utylizacja dokumentacji niearchiwalnej i akt musi być przeprowadzona w profesjonalnych warunkach, aby informacje w nich zawarte nie przedostały się na zewnątrz – do powszechnego obiegu. W tym celu przypisujemy konkretnych pracowników do każdego zlecenia, aby wykonali oni utylizacje dokumentów księgowych na najwyższym poziomie.

 

Jak przebiega niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i akt?

Strzeżone i niezawodne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i akt zostaje przeprowadzone po ściśle określonym czasie. Dlaczego? Istnieją podkategorie precyzyjnie określające to, jak długo należy przechowywać dokumenty w firmie. Zajmujemy się niszczeniem akt, które utraciły swoją wartość w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Podejmujemy się niszczenia dokumentacji kategorii BC, utrzymującej krótkotrwałe znaczenie – ich utylizacja następuje tuż po utracie walorów użytkowych. Nasza firma zajmuje się także niszczeniem akt z kategorii B5, B10 lub B25, które powinny być przechowywane przez wyznaczoną liczbę lat – począwszy od kolejnego roku kalendarzowego liczonego od daty wystawienia dokumentu.

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej należącej do kategorii BE może zostać zrealizowane dopiero po ekspertyzie wykonanej w archiwum państwowym. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, w trakcie którego odpowiemy na ewentualne pytania i ustalimy szczegóły współpracy.